การถอนเงินจาก Skrill

1.เข้าไปยังบัญชี Skrill แล้วเลือกหัวข้อ Withdraw

2.จากนั้นเลือกว่าเราจะถอนไปยังที่ไหน

-ฺBank account

Fee ค่าธรรมเนียม 206.38 บาท ประมาณ $7 ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 ทำวันการ

-Credit or dedit card

Fee ค่าธรรมเนียม 7.5% ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

-Neteller

ถอนไปหรือโอนไปยัง Neteller ค่าธรรมเนียม 3.49% เงินเข้าบัญชี neteller ทั้นทีที่โอนเสร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *