วิธีการยืนยันตัวตน Neteller

วิธีการยืนยันตัวตน Neteller มี 2 ช่องทาง

  1. Fastest – การดาวน์โหลด App ผ่านทางโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและ Upload ภาพไปยังระบบ เพื่อที่จะให้ทางระบบNeteller ได้ทำการตรวจสอบ
  2. Fast – เป็นการถ่ายภาพและ Upload ภาพผ่านทาง webcam โดยการ Upload ภาพบัตรประจำประชาชนลงไปและถ่ายภาพ Webcam เพื่อทำการตรวจสอบใบหน้า
  3. สำหรับช่องทางที่ใช้ยืนยันตัวตนแนะนำ ช่องทางที่

4. การยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่ 2 คลิกไปที่ FAST

4.1 Country – เลือกประเทศที่อาศัย

4.2 Select ID type – เลือกประเภทเอกสารที่จะใช้ในการยืนยันตัวตน มี ให้เลือก 3 ช่องทาง ให้เลือกจะยืนยันเอกสารทางใดก็ได้

4.3 passport – พาสปอร์ต

4.4 Driver’s license – ใบอนุญาตขับขี่

4.5 Identity card – บัตรประจำตัวประชาชน

5. ให้เลือก Upoad file เพื่อ Upload บัตรประชาชน

6. ให้ทำการคลิกแนบไฟล์เอกสารด้านหน้าของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะต้องถ่ายให้เห็นขอบทั้ง 4 ด้านและข้อมูลรายละเอียดภายในบัตรอย่างชัดเจน และคลิกแนบไฟล์ได้เลย

7. เมื่อแนบไฟล์ด้านหน้าของบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Confirm

8. ต่อมาให้แนบไฟล์ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ คลิก Confirm

9. เมื่อยืนยันด้วยบัตรเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมายืนยันด้วยการสแกนใบหน้า ผ่านทาง Webcam ซึ่งจะยืนยันใบหน้าของเราว่าใบหน้าตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้แนบไว้

  1. คลิก Start
  2. คลิก Open Full Screen
  3. คลิก I’m ready

10. เมื่อทำการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Continue

11. ขั้นตอนต่อมาเป็นการยืนยันที่อยู่อาศัย มี 2 ช่องทาง คือ

11.1 ตั้งตามภูมิศาสตร์โดยอนุญาตให้บราวเซอร์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ทางระบบได้เข้าตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งได้ตรงตามที่ลงทะเบียนเอาไว้

11.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร ซึ่งเอกสารจะต้องมีชื่อนามสกุล ที่อยู่จะต้องตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน

12เลือกประเภทเอกสารที่ใช้ในการยืนยัน(แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล) ซึ่งจะมีหลายรายการให้เลือก เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Continue

13. ให้คลิกเลือก Upload files เพื่อที่จะแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่อาศัย (โดยจะต้องเป็น Files JPG,PNG เท่านั้น) เมื่อแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Continue

14. เมื่อแนบไฟล์เอกสารที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Continue

15. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วในการเปิดบัญชีกับ Neteller ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ระหว่างการดำเนินการจะใช้เวลา ในการตรวจสอบเอกสารภายใน 20 ชั่วโมงทำการ เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ บัญชีก็จะได้รับการอนุมัติ จะมีข้อความแจ้งเตือนมาทางอีเมล์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *