Indicator อินดิเคเตอร์

วันนี้ ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ ตัวเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเทรด หรือเครื่องมือช่วยวิเคราห์สภาพตลาด ด้วยเงื่อนไข สูตรการคำนวนต่าง ๆซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณตัดสินใจในการเปิดออเดอร์ในการซื้อขายทำกำไรได้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวที่เราพูดถึงนี้เรียกว่า “Indicator”

Indicator อินดิเคเตอร์    indicator อินดิเคเตอร์คืออะไร อย่างที่ได้กล่าวนำไปนั้น indicator เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ซึ่มมีหน้าที่ช่วยในการ วิเคารห์สภาพตลาด เพื่อที่ทำให้เราตัดสินใจปิดเออเดอร์ที่จำทำการซื้อขายในตลาด forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยบอกข้อมูลสำหรับการเทรดของเรา ได้แก่บอกแนวโน้มล้วงหน้า ของกราฟว่าจะไปในทิศทางไหน สามารถบอกจุดที่เราจะเข้าซื้อ ขาย ได้ล้วงหน้า 
ประโยชน์ของ indicator 1.ช่วยบอกเทรน (Trend) หรือบอกได้ว่ากราฟจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหน จะขึ้นหรือลง และคำนวนความปลอดภัยว่ากราฟจะไปในทิศทางไหน 2.ช่วยประเมิน แนวโน้มของตลาดว่าอยู่ในสถารณ์ไหน 3.ช่วยบอกจังหวะการเข้า ปิด-เปิด Cut loss ในการซื้อขาย4.บอกจุดเข้าซื้อขาย ได้อย่างชัดเจน  
indicator นั้นมีหลากหลายทั้งที่มีแถมมากับโปรแกรม MT4 ที่นิยมใช้งาน เช่น MACD stochastic RSI และมีอีกหลายตัว ที่เขียนขึ้นมาใช้งานการเทรดบางตัว เช่น ทองคำ น้ำมัน  
แต่ indicator ไม่ได้บอกถึงว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ 100% ขึ้นอยู่กับ ความรู้ ประสบการณ์ของเทรดเดอร์ ที่เลือกใช้เครื่องมือ indicator ให้เกินประโยชน์มากที่สุด