ความสำคัญของการเลือก timeflame

ความสำคัญของการเลือก timeflame

          Time Frame คือ กรอบของเวลาที่มีแท่งเทียนจำนวนมาก มาประกอบกันเป็นกราฟ โดยการแสดงข้อมูลของแท่งเทียน 1 แท่ง ก็จะเป็นข้องมูล ราคาเปิด ราคาสุงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด (OHLC) ของ กรอบเวลา หรือ Period นั้นๆ เช่น Time Frame Day แท่งเทียนแต่ละแท่งก็นำเสมอข้อมูล OHLC ของวันนั้นๆ แล้วต่อๆ กันไป จนเห็นภาพความเคลื่อนไหวของราคา จากราคารายวัน ส่วน Time Frame Week ก็เป็นลักษณะเดียวกัน แต่เนื่องจากแท่งเทียนแต่ละแท่งเป็นข้อมูลของ 1 สัปดาห์ ดังนั้นกราฟ ใน Time Frame ก็จะให้ภาพที่กว้างกว่า ใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับ Time Frame Day

เลือก Time Frame (TF) เท่าไหร่ดี? Forex มือใหม่ต้องอ่าน

TF M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN คืออะไร?

ซึ่ง Time Frame หรือ TF กรอบเวลาในตลาด Forex ของจรริง บนโปรแกรม MetaTrader 4 และโปรแกรม MetaTrader 5 จะประกอบด้วย Time Frame หรือ TF  M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN ซึ่งแต่ละ Time Frame มีที่มาดังนี้

M      ย่อมาจาก    Minute    แปลว่า     นาที
H      ย่อมาจาก    Hour       แปลว่า     ชั่วโมง
D      ย่อมาจาก    Day         แปลว่า     วัน
W     ย่อมาจาก    Week      แปลว่า     อาทิตย์
MN   ย่อมาจาก    Month     แปลว่า     เดือน

M1 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 1 นาที กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้ จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 1 นาทีเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 1 นาที ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
M5 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 5 นาที กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 5 นาทีเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 5 นาที ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
M15 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 15 นาที กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 15 นาทีเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 15 นาที ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
M30 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 30 นาที กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 30 นาทีเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 30 นาที ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
H1 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 1 ชั่วโมง กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 1 ชั่วโมง ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
H4 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 4 ชั่วโมง กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 4 ชั่วโมง ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
D1 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 1 วัน กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 1 วันเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 1 วัน ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
W1 มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 1 สัปดาห์ กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 1 สัปดาห์ ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
MN มีความหมายว่า กรอบเวลาภายใน 1 เดือน กราฟแท่งเทียนใน Time Frame นี้จะแสดงผลออกมาภายในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุด 1 เดือน ตัวกราฟแท่งเทียนจะทำราคาปิดแท่งเดิม แล้วทำราคาเปิดในกราฟแท่งเทียนแท่งใหม่ต่อไป
จำเป็นหลักกว้างๆ ก่อนจะเปิดออเดอร์ buy, sell

  1. ตื่นนอนตอนเช้า เทรดคู่สกุลเงินใด ให้เปิด time frame D1(กราฟที่ D1 เปิด/ปิดตลาดตอนตีสี่ทุกวัน) สังเกตุที่กราฟแท่งล่าสดว่าเป็นสีอะไร ถ้าเป็สีเขียว แปลว่ากราฟมีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้น(buy)แต่ถ้ากราฟแท่งล่าสุดเป็นสีส้มแดง แปลว่ากราฟมีแนวโน้มเคลื่อนที่ลง(sell)
  2. ต่อจากนั้นให้ถอยหลังเปิดดูกราฟที่ time frame H4,H1,M30 ดูว่ากราฟแท่งล่าสุดหรือกราฟแท่งสุดท้ายเป็นสีอะไร แล้วเปรียบเทียบที่ time frame D1ด้วย ถ้ากราฟแท่งสุดท้ายมีสีตรงกันข้ามทั้งหมดทุก time frame เช่น สีเขียวตรงกัน แปลว่าเป็นกราฟขาขึ้น(up trend) ก็ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจว่าในวันนี้ควรเปิดออเดอร์ buy เพราะกราฟมีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้นหรือเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่ถ้าไม่สามัคคีกัน ก็ให้ดูว่ามีสีใดที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในแต่ละ time frame เช่นมีสีแดงซ้ำบ่อยที่สุด ขอให้ตรึงตรองก่อนเปิดออเดอร์ sell ซึ่งกราฟมีแนวโน้มเคลื่อนที่ลง